Kampen mot rasism

Rasism är någonting som skrämmer många och som delar samhället i bitar. Därför måste man i allra största grad försöka att motverka detta. Ofta handlar rasism egentligen om oförståelse för någon annan människas kultur och i högsta grad även om rädsla. Därför är det viktigt att man låter människor mötas för att motverka rasism. Det är en del av kampen mot rasism att aldrig någonsin på något sätt acceptera att människor delas in i olika grupper i samhället. Samhället i sig har ett ansvar att se till att inte ställa svaga grupper på ett eller annat sätt emot varandra. Det är nämligen då som rasism uppkommer, när man känner att samhället ger en del folkgrupper större fördelar enbart för att de tillhör en folkgrupp. På så sätt kan hat uppkomma i den folkgruppen som blir sämre behandlad och återigen blir det ett ”vi mot dem”.

Rasism är ett laddat ord

rasism”Vi mot dem” är bland det farligaste som finns och det är någonting som man måste göra det man kan för att förhindra varje dag. Det är viktigt att man ser till att inte bara människor får mötas, utan att alla får chansen att göra vad de kan för att bidra till ett bättre samhälle. När man bygger något tillsammans skapar man något med varandra och då blir alla delaktiga i det och får även sin del av samhället. Detta är otroligt viktigt att inse att alla på sitt eget sätt kan bidra till att göra Sverige till en bättre plats och att istället för att hata behöver man söka förståelse. Det är även viktigt att man ser till att saker som vardagsrasism inte får ta sin plats och att man säger ifrån så fort som man ser någonting hända, för om man tillåter små rasistiska saker är det en väldigt kort väg till de stora.