Nationalism och dess fula ansikte i dagens Sverige

När det kommer till nationalism har många människor blandade åsikter. För att man ska kunna ta fram en egen åsikt är det bra att för det första veta vad ordet nationalism betyder. En del människor tror att det handlar om att älska sitt land, medan andra människor enbart tänker på främlingsfientlighet. Begreppet kom från start till för att stärka eller skapa en gemensam identitet för en folkgrupp och har handlat om att förena folk under samma flagga och därmed få dem att kämpa för samma sak. Det är ett tankesystem som går ut på att man har en särskild typ av gemenskap inom nationens, det vill säga landets, gränser.

Vad innebär nationalism?

När man talar om nationalism idag syftar man ofta på flera olika typer av begreppet, vilket kan skapa missförstånd. Nationalismen betyder dessutom olika saker i olika länder och har blivit en stor mediebubbla. Begreppet kom alltså till för att stärka staten i en tid då det behövdes, samt att stärka den svenska identiteten. Det farliga med nationalism är att det kan leda till intolerans mot andra folkgrupper, då man delar upp människor efter etnisk tillhörighet och ofta nationalismrefererar till ”vi och dem”. För många handlar nationalism om det egna landet och vilka som har rätt att vistas i det. Problem kring detta kan uppkomma när flera folkgrupper vistas i samma land eller områden och de inblandade folkgrupperna alla anser sig ha rätt till landet som de befinner sig i.

Det kan även uppkomma och ställa till problem när en folkgrupp har bott en längre tid på en plats och betraktar den som deras egen, samt om det av en eller annan anledning kommer andra människor från en annan kultur som också vill bo där. Då dessa människor har en annan kultur och människan i grund och botten är en trygghetssökande varelse anser många att det är skrämmande och då kan nationalism uppstå.